Yuja Wang

Yuja Wang is #2 in Most Famous, Tatented Pianist in the World

Vương Vũ Giai là một nghệ sĩ piano cổ điển Trung Quốc. Cô bắt đầu học piano lúc sáu tuổi, và tiếp tục theo học tại Học viện Âm nhạc Trung ương ở Bắc Kinh. Ở tuổi 21, cô đã là một nghệ sĩ piano nổi danh quốc tế với các buổi trình diễn trên khắp thế giới. Cô có hợp đồng thu âm với hãng Deutsche Grammophon. Wikipedia

Vote for Yuja Wang in Most Famous, Tatented Pianist in the World


6

1
Rate limited

Wow! you are quite the fan but you have reached the maximum number of votes.

Get more votes

You have reached your maximum votes and have to wait 60 minutes until you vote next.

New! Now it's possible to get three more votes by watching a message from our advertisers.

Click here to get 3 more votes!

x