Ethan Iverson

Ethan Iverson is #3 in Most Famous, Tatented Pianist in the World

Ethan Iverson là nghệ sĩ dương cầm, nhà soạn nhạc và nhà phê bình nổi tiếng với tác phẩm của anh trong bộ ba nhạc jazz The Bad Plus với tay bass Reid Anderson và tay trống Dave King. Iverson được sinh ra ở Menomonie, Wisconsin. Wikipedia (tiếng Anh)

Vote for Ethan Iverson in Most Famous, Tatented Pianist in the World


0

0
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x