Evgeny Kissin

Evgeny Kissin is #11 in Most Famous, Tatented Pianist in the World

Evgeny Igorevich Kissin là một nghệ sĩ dương cầm cổ điển Nga. Anh trở thành công dân Anh từ năm 2002 và là công dân Israel kể từ năm 2013. Anh lần đầu tiên đến với danh tiếng quốc tế như một thần đồng. Wikipedia

Vote for Evgeny Kissin in Most Famous, Tatented Pianist in the World


0

3
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x