Ian Pace

Ian Pace is #3 in Most Famous, Tatented Pianist in the World

Ian Pace là một nghệ sĩ dương cầm người Anh. Pace học tại Trường Âm nhạc Chetham, Đại học Nữ hoàng, Oxford và Trường Juilliard ở New York. Giáo viên chính của ông là nghệ sĩ dương cầm người Hungary György Sándor. Wikipedia (tiếng Anh)

Vote for Ian Pace in Most Famous, Tatented Pianist in the World


0

0
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x