Brad Mehldau

Brad Mehldau is #9 in Most Famous, Tatented Pianist in the World

Bradford Alexander "Brad" Mehldau là một nghệ sĩ dương cầm, nghệ sĩ dương cầm và nghệ sĩ nhạc jazz người Mỹ. Mehldau học âm nhạc tại The New School, và lưu diễn và ghi âm trong khi vẫn còn là một sinh viên. Wikipedia (tiếng Anh)

Vote for Brad Mehldau in Most Famous, Tatented Pianist in the World


0

1
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x