Lang Lang

Lang Lang is #3 in Most Famous, Tatented Pianist in the World

Lang Lãng là một nghệ sĩ độc tấu dương cầm người Trung Quốc, dân tộc Mãn Châu. Anh được coi là một trong những nghệ sĩ nhạc cổ điển nổi tiếng nhất Trung Quốc đầu thế kỷ 21. Wikipedia

Vote for Lang Lang in Most Famous, Tatented Pianist in the World


1

1
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x