The Beatles

The Beatles is #10 in The Top Ten Most Famous English Music Band

The Beatles là ban nhạc rock người Anh hoạt động trong thập niên 1960. Với 4 thành viên John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr, bộ tứ trở thành nghệ sĩ thành công nhất và ảnh hưởng nhất thời kỳ huy hoàng của nhạc rock. Wikipedia

Vote for The Beatles in The Top Ten Most Famous English Music Band


25

40
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x