Oasis

Oasis is #8 in The Top Ten Most Famous English Music Band

Oasis là ban nhạc rock của Anh được thành lập tại thành phố Manchester vào năm 1991. Ban đầu dưới nghệ danh The Rain, ban nhạc được xây dựng từ 4 thành viên là Liam Gallagher, Paul "Bonehead" Arthurs, Paul "Guigsy" McGuigan và Tony McCarroll, rồi kết nạp thêm người anh trai của Liam là Noel Gallagher. Wikipedia

Vote for Oasis in The Top Ten Most Famous English Music Band


0

5
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x