Queen

Queen is #1 in The Top Ten Most Famous English Music Band

Queen là một ban nhạc rock người Anh thành lập năm 1970 tại Luân Đôn. Đội hình trình diễn chính thức của họ bao gồm Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor và John Deacon. Wikipedia

Vote for Queen in The Top Ten Most Famous English Music Band


68

5
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x