Coldplay

Coldplay is #3 in The Top Ten Most Famous English Music Band

Coldplay là một ban nhạc rock người Anh thành lập năm 1996 bởi giọng ca chính Chris Martin và tay guitar chính Jonny Buckland tại Đại học College London. Wikipedia

Vote for Coldplay in The Top Ten Most Famous English Music Band


21

7
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x