Pink Floyd

Pink Floyd is #4 in The Top Ten Most Famous English Music Band

Pink Floyd là một ban nhạc progressive rock của Anh đã tạo nên được sự công nhận rộng lớn với phong cách psychedelic rock, đã được họ phát triển cho dòng nhạc progressive rock của họ. Wikipedia

Vote for Pink Floyd in The Top Ten Most Famous English Music Band


18

5
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x