Kirk Hammet

Kirk Hammet is #2 in Most Famous, Tatented Guitarist in the World

Kirk Lee Hammett là một nhạc sĩ người Mỹ, người từng là tay guitar chính và là nhạc sĩ đóng góp cho ban nhạc heavy Metal Metallica từ năm 1983. Trước khi gia nhập Metallica, anh thành lập và đặt tên cho ban nhạc Exodus. Wikipedia (tiếng Anh)

Vote for Kirk Hammet in Most Famous, Tatented Guitarist in the World


0

0
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x