Brian May

Brian May is #2 in Most Famous, Tatented Guitarist in the World

Brian Harold May CBE là một nhạc sĩ và nghệ sĩ biểu diễn người Anh, ông đồng thời cũng là một nhà Vật lý thiên văn. Wikipedia

Vote for Brian May in Most Famous, Tatented Guitarist in the World


0

0
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x