Jimmy Page

Jimmy Page is #10 in Most Famous, Tatented Guitarist in the World

James Patrick "Jimmy" Page, OBE, sinh ngày 9 tháng 1 năm 1944, là nghệ sĩ guitar, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Anh. Ông bắt đầu sự nghiệp với việc chơi guitar tự do tại một số địa điểm ở London, trước khi trở thành thành viên của The Yardbirds. Năm 1968, ông lập nên Led Zeppelin. Wikipedia

Vote for Jimmy Page in Most Famous, Tatented Guitarist in the World


1

32
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x