David Gilmour

David Gilmour is #2 in Most Famous, Tatented Guitarist in the World

David Jon Gilmour, CBE, sinh ngày 6 tháng 3 năm 1946, là một nghệ sĩ rock người Anh, được biết tới nhiều nhất là tay guitar, nhạc sĩ và người hát chính cho ban nhạc nổi tiếng Pink Floyd. Wikipedia

Vote for David Gilmour in Most Famous, Tatented Guitarist in the World


0

0
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x