Jimi Hendrix

Jimi Hendrix is #9 in Most Famous, Tatented Guitarist in the World

James Marshall "Jimi" Hendrix là một nghệ sĩ ghi ta người Mỹ gốc Phi. Hendrix được đánh giá là một trong những nghệ sĩ âm nhạc có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhạc rock and roll Sau khi đã thành danh ở Anh, ông trở nên nổi tiếng thế giới với buổi biểu diễn âm nhạc tại Monterey Pop Festival năm 1967. Wikipedia

Vote for Jimi Hendrix in Most Famous, Tatented Guitarist in the World


2

4
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x