Eric Clapton

Eric Clapton is #2 in Most Famous, Tatented Guitarist in the World

Eric Patrick Clapton, CBE là nghệ sĩ guitar, nhạc sĩ và ca sĩ người Anh. Ông là người duy nhất được 3 lần xướng tên tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll: 1 lần trong vai trò nghệ sĩ solo, và hai lần khác là thành viên của các ban nhạc The Yardbirds và Cream. Wikipedia

Vote for Eric Clapton in Most Famous, Tatented Guitarist in the World


0

0
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x