TVXQ

TVXQ is #7 in Best Music Bands in Asia

TVXQ, viết tắt của Tong Vfang Xien Qi, là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc được công ty S.M. Entertainment thành lập vào năm 2003. Tại quê nhà, nhóm được gọi với cái tên Dong Bang Shin Ki, ghép từ các chữ cái đầu trong tên tiếng Hàn của nhóm. Wikipedia

Vote for TVXQ in Best Music Bands in Asia


580

1070
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x