Kat - Tun

Kat - Tun is #10 in Best Music Bands in Asia

KAT-TUN là một ban nhạc Nhật Bản dưới sự quản lý của Johnny & Associates và gồm 6 thành viên. Tên của nhóm được cấu tạo từ chữ cái đầu tiên của các thành viên trong nhóm: Kamenashi Kazuya, Akanishi Jin, Taguchi Junnosuke, Tanaka Koki, Ueda Tatsuya và Nakamaru Yuuchi. Wikipedia

Vote for Kat - Tun in Best Music Bands in Asia


70

1127
Rate limited

Wow! you are quite the fan but you have reached the maximum number of votes.

Get more votes

You have reached your maximum votes and have to wait 60 minutes until you vote next.

New! Now it's possible to get three more votes by watching a message from our advertisers.

Click here to get 3 more votes!

x