Kat - Tun

Kat - Tun is #10 in Best Music Bands in Asia

KAT-TUN là một ban nhạc Nhật Bản dưới sự quản lý của Johnny & Associates và gồm 6 thành viên. Tên của nhóm được cấu tạo từ chữ cái đầu tiên của các thành viên trong nhóm: Kamenashi Kazuya, Akanishi Jin, Taguchi Junnosuke, Tanaka Koki, Ueda Tatsuya và Nakamaru Yuuchi. Wikipedia

Vote for Kat - Tun in Best Music Bands in Asia


70

1127
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x