SM*SH

SM*SH is #8 in Best Music Bands in Asia

SM * SH hoặc Seven Man là Seven Heroes, là một ban nhạc nam từ Indonesia, được thành lập bởi Starsignal vào ngày 10 tháng 4 năm 2010. Nhóm nhạc này gồm có Rafael, Rangga, Morgan, Bisma, Dicky, Reza và Ilham. Cùng nhau, họ biểu diễn những bài hát theo điệu nhảy pop-dance. Wikipedia (tiếng Anh)

Vote for SM*SH in Best Music Bands in Asia


1457

2323
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x