EXO

EXO is #4 in Best Music Bands in Asia

EXO là một nhóm nhạc Hàn Quốc được S.M. Entertainment thành lập và quản lý, bao gồm 9 thành viên: Xiumin, Suho, Lay, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O., Kai và Sehun. Wikipedia

Vote for EXO in Best Music Bands in Asia


12276

8412
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x