Shinee

Shinee is #5 in Best Music Bands in Asia

SHINee là một nhóm nhạc nam R&B của Hàn Quốc được thành lập bởi SM Entertainment vào ngày 25 tháng 5 năm 2008. Wikipedia

Vote for Shinee in Best Music Bands in Asia


1656

1019
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x