Zubeen Garg

Zubeen Garg is #3 in Best Indian Artist of All Time

Zubeen Garg là một ca sĩ, nhà soạn nhạc, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, đạo diễn phim, nhà từ thiện, nhà sản xuất phim và diễn viên từ Jorhat, Assam. Đóng góp của ông chủ yếu là do Assamese, Bengali và Bollywood. Wikipedia (tiếng Anh)

Vote for Zubeen Garg in Best Indian Artist of All Time


1

0
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x