Sonu Nigam

Sonu Nigam is #1 in Best Indian Artist of All Time

Sonu Nigam là một ca sĩ Ấn Độ phát lại, biểu diễn trực tiếp, chủ nhà và diễn viên. Anh ấy hát chủ yếu bằng phim tiếng Hindi và Kannada. Ông cũng đã hát bằng tiếng Anh, Bengali, Manipuri, Gujarati, Tamil, Telugu, Marathi, Tulu, Assam, Odia, Nepal, Maithili và nhiều ngôn ngữ Ấn Độ khác nhau. Wikipedia (tiếng Anh)

Vote for Sonu Nigam in Best Indian Artist of All Time


56

1
Rate limited

Wow! you are quite the fan but you have reached the maximum number of votes.

Get more votes

You have reached your maximum votes and have to wait 60 minutes until you vote next.

New! Now it's possible to get three more votes by watching a message from our advertisers.

Click here to get 3 more votes!

x