Udit Narayan

Udit Narayan is #4 in Best Indian Artist of All Time

Udit Narayan Jha, được biết đến với tên Udit Narayan, là một ca sĩ phát lại của Ấn Độ với những bài hát chủ yếu trong các bộ phim Bollywood của tiếng Hindi. Ông cũng đã hát bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như Maithili, Nepali và Bhojpuri. Wikipedia (tiếng Anh)

Vote for Udit Narayan in Best Indian Artist of All Time


0

0
Rate limited

Wow! you are quite the fan but you have reached the maximum number of votes.

Get more votes

You have reached your maximum votes and have to wait 60 minutes until you vote next.

New! Now it's possible to get three more votes by watching a message from our advertisers.

Click here to get 3 more votes!

x