Arijit Singh

Arijit Singh is #4 in Best Indian Artist of All Time

Arijit Singh là một nhạc sĩ, ca sĩ, nhà soạn nhạc, nhà sản xuất âm nhạc, người ghi âm và lập trình âm nhạc người Ấn Độ. Ông hát chủ yếu bằng tiếng Hindi và Bengali, nhưng cũng đã biểu diễn bằng nhiều ngôn ngữ Ấn Độ khác. Wikipedia (tiếng Anh)

Vote for Arijit Singh in Best Indian Artist of All Time


0

0
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x