Baabul Supriyo

Baabul Supriyo is #4 in Best Indian Artist of All Time

Babul Supriyo, là một ca sĩ phát lại Ấn Độ, nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp, truyền hình, diễn viên, chính trị gia, và thành viên của Quốc hội từ Asansol Hiện tại, ông là Bộ trưởng Nhà nước cho các ngành công nghiệp nặng và doanh nghiệp công cộng, trong Hội đồng Bộ trưởng Liên minh ở Ấn Độ. Wikipedia (tiếng Anh)

Vote for Baabul Supriyo in Best Indian Artist of All Time


0

0
Rate limited

Wow! you are quite the fan but you have reached the maximum number of votes.

Get more votes

You have reached your maximum votes and have to wait 60 minutes until you vote next.

New! Now it's possible to get three more votes by watching a message from our advertisers.

Click here to get 3 more votes!

x