Baabul Supriyo

Baabul Supriyo is #4 in Best Indian Artist of All Time

Babul Supriyo, là một ca sĩ phát lại Ấn Độ, nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp, truyền hình, diễn viên, chính trị gia, và thành viên của Quốc hội từ Asansol Hiện tại, ông là Bộ trưởng Nhà nước cho các ngành công nghiệp nặng và doanh nghiệp công cộng, trong Hội đồng Bộ trưởng Liên minh ở Ấn Độ. Wikipedia (tiếng Anh)

Vote for Baabul Supriyo in Best Indian Artist of All Time


0

0
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x