Fleetwood Mac: Rumours

Fleetwood Mac: Rumours is #4 in Best Selling Album of All Time

Rumours là album phòng thu thứ 11 của ban nhạc rock người Anh-Mỹ Fleetwood Mac. Được chủ yếu thực hiện tại California trong năm 1976, album được hợp tác sản xuất với Ken Caillat và Richard Dashut và được phát hành vào ngày 4 tháng 2 năm 1977 bởi Warner Bros. Records. Wikipedia

Vote for Fleetwood Mac: Rumours in Best Selling Album of All Time


0

0
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x