Alanis Morissette: Jagged Little Pill

Alanis Morissette: Jagged Little Pill is #4 in Best Selling Album of All Time

Jagged Little Pill là album phòng thu thứ ba và là album quốc tế đầu tay của nghệ sĩ thu âm người Canada Alanis Morissette, phát hành lần đầu vào ngày 13 tháng 6 năm 1995 bởi Maverick Records. Wikipedia

Vote for Alanis Morissette: Jagged Little Pill in Best Selling Album of All Time


0

0
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x