Eagles: Hotel California

Eagles: Hotel California is #4 in Best Selling Album of All Time

Hotel California là một album được ban nhạc rock Mỹ Eagles phát hành cuối năm 1976. Đây là album đầu tiên của Eagles không có sự tham gia của thành viên sáng lập Bernie Leadon, và là album đầu tiên có sự tham gia của Joe Walsh. Wikipedia

Vote for Eagles: Hotel California in Best Selling Album of All Time


0

0
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x