Sneha Kapoor

Sneha Kapoor is #10 in Best Asian Dancer Now

Sneha Kapoor là một vũ công salsa Ấn Độ, biên đạo múa, và người hướng dẫn. Cô thường được gọi là "Công chúa Salsa Ấn Độ". Bây giờ sống ở Mumbai, cô bắt đầu sự nghiệp của mình với một công ty khiêu vũ ở Bangalore. Wikipedia (tiếng Anh)

Vote for Sneha Kapoor in Best Asian Dancer Now


13

75
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x