Allu Arjun

Allu Arjun is #9 in Best Asian Dancer Now

Allu Arjun là một diễn viên điện ảnh Ấn Độ, chủ yếu làm việc trong ngành điện ảnh Telugu. Sau khi chơi như một nghệ sĩ trẻ ở Vijetha và là một vũ công trong Daddy, Arjun đã ra mắt người lớn ở Gangotri. Arjun sau đó xuất hiện trong bộ phim đầu tay của Sukumar Arya. Wikipedia (tiếng Anh)

Vote for Allu Arjun in Best Asian Dancer Now


5

60
Rate limited

Wow! you are quite the fan but you have reached the maximum number of votes.

Get more votes

You have reached your maximum votes and have to wait 60 minutes until you vote next.

New! Now it's possible to get three more votes by watching a message from our advertisers.

Click here to get 3 more votes!

x