Yuya Matsushita

Yuya Matsushita is #3 in Most Famous Japanese Singer

Yuya Matsushita là một ca sĩ và diễn viên R & B của Nhật Bản dưới sự dẫn dắt của Dream Records Nhật Bản. Đĩa đơn đầu tay của anh "foolish foolish" được phát hành vào ngày 26 tháng 11 năm 2008. Wikipedia (tiếng Anh)

Vote for Yuya Matsushita in Most Famous Japanese Singer


12

0
Rate limited

Wow! you are quite the fan but you have reached the maximum number of votes.

Get more votes

You have reached your maximum votes and have to wait 60 minutes until you vote next.

New! Now it's possible to get three more votes by watching a message from our advertisers.

Click here to get 3 more votes!

x