Hide

Hide is #4 in Most Famous Japanese Singer

Hideto Matsumoto, là một nhạc sĩ, nghệ sĩ Visual Kei/J-Rock Nhật Bản nổi tiếng. Thường được gọi bởi nghệ danh hide, anh được biết đến rộng rãi khi là lead guitar cho ban nhạc heavy metal Nhật Bản nổi tiếng X Japan từ năm 1987 đến năm 1997. Wikipedia

Vote for Hide in Most Famous Japanese Singer


2

1
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x