Paul McCartney

Paul McCartney is #4 in Best Singer of All Time

Ngài James Paul McCartney, MBE là nhạc sĩ, ca sĩ, cựu thành viên nổi tiếng của The Beatles và Wings. Sách Kỷ lục Guinness công nhận McCartney là "nghệ sĩ thành công nhất lịch sử âm nhạc đương đại" với 60 đĩa Vàng và hơn 100 triệu đĩa đơn đã được bán ra chỉ riêng ở Anh. Wikipedia

Vote for Paul McCartney in Best Singer of All Time


0

0
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x