Madonna

Madonna is #4 in Best Singer of All Time

Madonna Louise Veronica Ciccone là nữ ca sĩ, người viết bài hát, diễn viên và thương nhân người Mỹ. Bà nổi danh trong việc phá bỏ giới hạn nội dung ca từ trong văn hóa âm nhạc đại chúng và hình tượng trong các video âm nhạc, thường xuyên xuất hiện trên MTV. Wikipedia

Vote for Madonna in Best Singer of All Time


0

0
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x