Super Junior

Super Junior is #3 in Best Asian Pop Artist Now

Super Junior là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc. Thành lập năm 2005 bởi Lee Soo-man của SM Entertainment với 12 thành viên, và sau này nhóm đã đạt đến số thành viên kỉ lục là 13 người. Wikipedia

Vote for Super Junior in Best Asian Pop Artist Now


1226

524
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

Meanwhile, click here to nominate artists and songs for our Upcoming polls

x