JKT48

JKT48 is #7 in Best Asian Pop Artist Now

JKT48 là một nhóm nhạc thần tượng Indonesia có tên bắt nguồn từ thành phố Jakarta và nhóm nhạc thần tượng Nhật Bản AKB48. Wikipedia (tiếng Anh)

Vote for JKT48 in Best Asian Pop Artist Now


111

146
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x