Eminem

Eminem is #2 in Best Rapper in the World Now

Marshall Bruce Mathers III, nghệ danh Eminem, là một rapper, người viết bài hát, nhà sản xuất thu âm và diễn viên người Mỹ. Eminem là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất Hoa Kỳ trong thập niên 2000. Wikipedia

Vote for Eminem in Best Rapper in the World Now


30

20
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x